Finns det några regler om hur många bidragsperioder som kan uppnås Aggdonationegv

2019-03-19T12:34:18+00:00 2019/03/01|

Satt att bli gravid snabbare idag

  • Hur man far barnet mycket snabbare
  • Lar dig hur du blir gravid mycket snabbare idag
  • For narvarande blir gravid snabbare
  • Hur man blir forvantat snabbare
  • Lar dig hur du blir gravid mycket snabbare idag

Intrauterin Insemination – Top Queries Fortydligad

Unaturlig inseminationSa lange det finns mycket enkel information och fakta som ar lattillgangliga nar det galler konstgjord insemination, har manga par fler fragor, sarskilt med avseende pa IUI-processen (intrauterin insemination). Den viktigaste oro for manga individer galler de fullstandiga prestationsavgifterna. Nasta QAndA presenterar strategier for troligen de oftast fragade fragorna:

Fraga: Vad ar effektiviteten for IUI?

A: Beroende pa data som rapporterats pa webben och aggdonation utomlands I manga halsorelaterade tidskrifter anses procentsatserna for framgang vara fran mindre an 6 procent till upp till 26 procent per cykel. Den laga statistiken har varit med en follikel, medan ett antal harsackar bidrog till de storre framgangsavgifterna. Spermier kan vara ett annat paverkande element. Medan battre spermier ar viktigt okar sannolikheten for prestation, verkar det finnas en liten skillnad mellan prestation med mycket bra att genomsnittet ar viktigt och de med extremt hoga rakningar. Den fullstandiga framgangsgraden forefaller vara mellan 10-20 procent for varje monster och mangden av manga graviditetsgraviditeter ar 23-30%.

Fraga: Vad kanner en IUI som om?

A: For manga kvinnor ar en IUI kand som en enkel process. Vissa kvinnor rapporterar litet kramper efterat, men ofta ar det som ar kant att agglossningsrelaterade snarare an smarta fran IUI. Anda sedan livmoderhalsen ar lite oppen for agglossning, utloser kateter generellt inget obehag. Det ar dock vart att notera, vilken daligt tidsbestamd IUI potentiellt kan orsaka mycket mer obehag i livmoderhalsen.

Fraga: Maste en IUI-metod overvagas nar det inte finns en semenrakningsproblem?

A: En IUI-procedur kan hjalpa till med Clomid-cykler nar livmoderhalsslem ar ett problem. Dessutom okar IUI sannolikheten for goda resultat i perioder da injicerbar medicinering anvands, oavsett vad semen betyder. Om du inte har lyckats med samlag, ar det ofta meningsfullt att prova IUI om du kan. Med sexuell aktivitet ar det viktigt att komma ihag att endast den allra basta och mest potenta sperma kan flytta genom hela livmoderhalsens slem for att skapa sig upp i livmodern och aggledarna. Med IUI kommer mer sperma formodligen att vara konstruerad for godning.

Fraga: Hur hogre ar en sperma viktig for IUI?

A: Om det totala motila spermierantalet ar under 1 till 5 miljoner ar framgang inte sarskilt sannolikt. Battre prestationspriser uppmarksammas med rengjorda spermier som ligger runt 20-30 zillion. Att spermierna overstiger 50 miljoner verkar inte erbjuda nagon extra fordel, aven om det verkar.

Fraga: Hur manga IUI bor jag prova innan jag gar vidare till IVF?

A: Allt beror pa vilken du tycker om att vara en overkomlig total dedikering till ett antal IUI-perioder och vilka infertilitetsreceptbelagda lakemedel du kanske anvander. Vissa kvinnor valjer att ha 3-4 IUI, nar de anvander Clomid. Manga lakare kommer att foresla att man gar vidare till injicerbara lakemedel om IUI: erna inte lyckas med att anvanda Clomid. I enskilda fall kommer flickor sannolikt att gora 3-4 ytterligare perioder under anvandning av de injicerbara medlen. Ju battre patagligt att aggstockarna utloses for att fa ytterligare kycklingagg, desto storre ar den forvantade aterhamtningsgraden med artificiell insemination. Clomid ger en mycket omtalig spanning, i motsats till injicerbara receptbelagda lakemedel ger normalt mer stimulans for dessa aggstockar. Med injicerbara fertilitetsmedicin producerar flera agg till mognad. Om framgang inte uppstar efter fyra goda ovulationscykler pa injicerbara amnen med val tidsbestamda IUI-forfaranden, kan det vara dags att overvaga IVF.

Fraga: Kan IUI utforas i ditt eget hem?

A: En IUI ska inte goras i ditt eget hem utan halsovardledning eftersom spermierna maste tvattas (separeras fran din sperma) for att forhindra fororening. Succesfrekvensen ar inte annorlunda an med vanligt samlag, men en vaginal insemination kan goras hemma. Det finns nagra sjukvardspersonal som kan instruera att genomfora ett ICI-system (intrakervisk insemination) hemma, men en ICI ska aldrig provas utan att ha fatt instruktioner kring lamplig metod. Att forvarva atmosfar eller sperma i livmodern kan vara mycket farligt, och kanske kanske livsskadlig.